Våre behandlingstilbud

 • Generell fysioterapi: Opptrening/ rehabilitering etter operasjoner
 • Manuell terapi
 • Lymfødembehandling
 • Idrettsfysioterapi
 • Medisinsk treningsterapi individuelt og i grupper
 • Mensendieckbehandling
 • FRISK-trening
 • Terapimaster/Red-Cord-trening
 • Klassisk akupunktur
 • Samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog: Hanne Lessner
 • Ulike gruppetilbud:
  - Astmagrupper
  - Parkinsongrupper
  - Balanse- og styrketrening for eldre
  - Mensendieck
  - Pilates
  - Ryggrupper
  - Aeorobicgrupper
 • - Herregruppe

Ekstra informasjon