Behandlingstilbud

Vi har en rekke ulike behandlinger:

Fysioterapi

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt helsefag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Mensendieckbehandling

Mensendieckbehandling er en helhetlig behandlingsform der pasienten blir bevisst sin egen kroppsholdning og funksjon gjennom aktive øvelser kombinert med bløtvevsbehandling for å redusere og forebygge muskel-og skjelettplager. Behandlingen starter alltid med en grundig undersøkelse og samtale før holdningskorrigering gjennom aktive øvelser og videre behandling.

Idrettsfysioterapi

Inngående kunnskap om belastninger og motoriske utfordringer relatert til din idrett gjør at vi kan sørge for en målrettet idrettsspesifikk tiltaksplan ut ifra kliniske funn og diagnose. En idrettsfysioterapeut har omfattende kunnskap innen behandling, rehabilitering og forebygging av både akutte skader og belastningslidelser.

Det trenger ikke ha gått så langt at skaden allerede er tilstede, vi ønsker så langt det er mulig å forebygge at den kommer i første omgang!

FRISK-trening

Etter endt rehabilitering eller vurdering hos en av våre terapeuter kan det være du ønsker å trene under oppfølging hos oss. Det er også mulig å trene på egentrening innimellom behandlinger hos fysioterapeut. Vi har et godt utstyrt tilbud med muligheter for slyngetrening/Red-cord, kondisjonstrening, styrketreningssapparater og medisinsk treningsterapi.

Vi tilbyr klippekort og trening på abonnement.

Manuell Terapi

Manuellterapi er utredning, diagnostisering og behandling av muskel-og skjelettlidelser. Manuellterapeuter er fysioterapeuter og har i tillegg en toårig master i Manuellterapi. Manuellterapeuter skal kunne differensialdiagnostisere mellom muskel-skjelett, nevrogene lidelser og annen alvorlig patologi. Du trenger ikke henvisning fra lege.

For å kunne stille riktig diagnose kan det i noen tilfeller være nødvendig med videre diagnostiske undersøkelser som røntgen, MR eller annen bildediagnostikk. Manuellterapeuter kan henvise til spesialisthelsetjenesten (for eksempel ortoped, nevrolog, øre/nese/hals-lege etc.) og har sykemeldingsrett. Ettersom vi har spesialkompetanse på masternivå og er eksperter på muskel-og skjelettsystemet, kan du være trygg på at du får en grundig og helhetlig vurdering etter oppdatert evidensbasert kunnskap.

En spesialist i manuellterapi har inngående kunnskap om bevegelsesapparatets biomekaniske – og nevromuskulære oppbygging og funksjon som grunnlag for å analysere, vurdere og behandle dysfunksjon i muskel-/skjelettsystemet og nervesystemet (hentet fra Norsk Fysioterapiforbund).

Lymfødmebehandlig

Brukes i behandling av pasienter som har behov for å redusere ødem i kroppen, enten som forårsaket av primært medfødte defekter i lymfeårene, eller sekundært lymfødem etter fjerning av lymfeknuter og/eller strålebehandling som følge av kreftoperasjon. Behandlingen vil redusere plagene, lindre ubehag, bedre funksjon og forebygge komplikasjoner. Manuell lymfedrenasje, bandasjering, øvelser og tilpasning av kompresjonsmateriell er noe av det våre dyktige terapeuter tilbyr i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling (KFL).

Ingrid Skaret er en av fysioterapeutene i EBBA II studien ´Brystkreft og fysisk aktivitet´ som ledes av Prof.Dr.Med Inger Thune, Oslo Universitetssykehus.

Formålet med studien er å undersøke effekten av fysisk aktivitet på metabolsk profil og livskvalitet, tilbakefall og prognose, under og etter behandling hos pasienter med brystkreft. Flere av våre pasienter er nå aktive deltagere i behandlingen som studien benytter.

Såletilpasning

Belastningsskader i hofte, kne og ankel kan oppstå som følge av biomekaniske skjevstillinger i underekstremitetene. En grundig undersøkelse av biomekanikk i hofte, kne og ankel, gange/løp videoanalyse og trykkbelastning på speilkasse er noe av det som brukes for å vurdere behovet for såler.

Har du hulfot, plattfot, sprukken helpute, mye hard hud på enkelte tær eller sliter med smerter, kramper eller lignende kan det være du burde ha tilpasset et par såler. Gjentatte beinhinnebetennelser kan være et utrykk for at enkelte muskler er utsatt for repetativ overbelastning og at muskler og sener ikke har de beste arbeidsforhold. Ved å korrigere for feilstillinger (pronasjon, supinasjon, valgus, varus forfot eller hel) kan man skape en bedre understøttelsesflate for føttene dine og dermed en riktigere belastningsfordeling. Dette vil øke komforten og minske skaderisikoen.

Dynamiske innleggsåler er en aktiv korrigering hvor muskulære strukturer stimuleres til aktivitet. Formthotics® er en fleksibel såle beregnet for en aktiv hverdag. Sålene kan enkelt byttes over i ulike sko med uttagbar såle som i løpesko/konkurransesko, skisko, fjellstøvler og sykkelsko.

Er du ute etter det lille ekstra? Du vil garantert merke forskjell!

Vi tilpasser selvsagt din behandling etter behov
For timebestilling ring 66 76 65 40